RSS Mesto Lipany http://lipany.sk RSS kanál obce Mesto Lipany sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 18/2021 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany http://lipany.sk/sprava/22059/n 22059 VZN http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/vzn_2_2fad84_md_d091ef_sm.jpg Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://lipany.sk/sprava/22067/n 22067 Zverejnenie zámeru prevodu majetku. http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/zverejnenie_zameru_90ec7c_md_d07208_md_4f09ff_sm.jpg Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://lipany.sk/sprava/22068/n 22068 Zverejnenie zámeru prevodu majetku http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/zverejnenie_zameru_90ec7c_md_d07208_md_4f09ff_md_4a059e_sm.jpg Návrh záverečného účtu mesta Lipany za rok 2020 http://lipany.sk/sprava/22078/n 22078 Na pripomienkovanie http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/lipany_ef7ba2_sm.jpg Deň matiek http://lipany.sk/sprava/21977/n 21977 Mamy chránia svoje zlato, tým zlatom sme my, tak si aj my chráňme naše mamy. http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/den-matiek_fb8d20_sm.jpg Plánovaná odstávka dodávky pitnej vody http://lipany.sk/sprava/21952/n 21952 Dátum opravy na vodovodnej sieti bude v stredu  19.05. 2021 cca od 08.00 hod. do 17.00 hod. http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/odstavka_vody_63ba54_md_762627_sm.jpg Nadstavbové štúdium - SOŠ Lipany http://lipany.sk/sprava/21894/n 21894 SOŠ Lipany otvára nadstavbové štúdium na rok 2021/2022. http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/gettyimages-887318138-e1552483300853-676x451_26ec10_sm.jpg Oznam o výskyte medveďa hnedého v susednej obci http://lipany.sk/sprava/21832/n 21832 V našej lokalite bol spozorovaný medveď hnedý. http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/medved2_5250df_sm.jpg Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov 2021 http://lipany.sk/sprava/21851/n 21851 Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/f89849f_00f96d_sm.jpg Oznam o zatvorení zberných dvorov http://lipany.sk/sprava/21748/n 21748 Zatvorenie zberných dvorov http://lipany.sk/data/news/lipany.sk/2021/dollarphotoclub_71451913-950x856_7c8e6f_sm.jpg